Çevre Analiz Laboratuvarı

Merkezimiz bünyesinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş çevre analizleri aşağıda yer almaktadır. 

  1. Atık su ve suda pH tayini
  2. Atık su ve suda iletkenlik tayini
  3. Atık su ve suda Askıda Katı Madde tayini
  4. Atık su ve suda Kimyasal Oksijen İhtiyacı tayini
  5. Atık su ve suda Tuzluluk tayini
  6. Atık su ve suda Sıcaklık Tayini
  7. Atık su ve suda Yağ ve Gres Tayini

Not: Numune miktarları ve şartlandırma koşulları için tıklayınız

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)