Numune Şartlandırma ve Saklama Koşulları

Numuneler TS ISO 5667-3 standardına uygun numune kabı cinsi, miktarı ve şartlandırma koşulları baz alınarak alınmalıdır. 

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI

Deney Metodu

Analiz Süresi

Analiz Numune Miktarı

Şahit Numune Miktarı

Numune Saklama Koşulları (⁰C)

Rutubet Tayini

1-2 gün

50 g (yada ml)

50 g (yada ml)

-20⁰C

Toplam Kül Tayini

1-2 gün

50 g (yada ml)

50 g (yada ml)

-20⁰C

KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI

Deney Metodu

Analiz Süresi

Analiz Numune Miktarı

Şahit Numune Miktarı

Numune Saklama Koşulları (⁰C)

Kükürtdioksit Tayini

1-2gün

100 g (yada ml)

100 g (yada ml)

+4⁰C

Alkol Tauini

1-2 gün

500 ml

500 ml

+4⁰C

Serbest Asitlik

1-2 gün

100 g (yada ml)

100 g (yada ml)

+4⁰C

ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI

Yapılacak Tayin

Uluslar arası referans standart

Kabın Tipi

Gerekli Numune Hacmi (ml)

Ek Koruma ve Depolama Koşulları

Maksimum Muhafaza Süresi

Askıda Katı Madde

SM 2540 D

Plastik ya da cam

500

1-5 ºC arasında soğutulmalı

2 gün

Kimyasal Oksijen İhtiyacı

SM 5220 B

Plastik ya da cam

100

H2SO4 ile pH 1-2 olacak sekilde
asitlendirilmelidir.

- 18º C nin altına dondurulmalı

6 Ay

Polipropilen Plastik ya da cam

Plastik

İletkenlik

SM 2510 B

Plastik ya da cam

100
kap üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalı

Yerinde analiz tercih edilmelidir.

1 gün

Klorür

ISO 15682:2000 ISO 10304-4:1997

Polietilen ya da cam
Plastik ya da cam

100

1-5 ºC arasında soğutulmalı

1 ay

pH

SM 4500 H⁺ B

Plastik ya da cam

100
kap üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalı

1-5 ºC arasında soğutulmalı

1 gün

Tuzluluk

SM 2520 B

Plastik ya da cam

100
kap üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalı

1-5 ºC arasında soğutulmalı

1 gün

Sıcaklık

SM 2550 B

Plastik ya da cam

100

Yerinde analiz tercih edilmelidir.

1 gün

Sülfat

ISO 10304-1:2007

Plastik ya da cam

200

1-5 ºC arasında soğutulmalı

1 ay

Yağ ve Gres
Tayini

SM 5520 B

Cam çözücü ile yıkanmış

1000

HNO3 veya HCl veya H2SO4 ile pH
1-2 olacak sekilde asitlendirilmelidir.
Sisenin yaklasık %90 doldurulmalı
ve tepede yeterli bosluk
bırakılmalıdır.

1 ay

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)