Toprak Analiz Laboratuvarı

Toprak Analizi İçin Örneklerin Alınması

Tarımsal faaliyetlilerde en önemli amaç çevreye verilen zararı en aza indirerek en yüksek verim ve kalitede ürün elde etmektir. Bunu sağlamının en önemli adımları ise bitkilerin ekim/dikiminden hasatına kadar yapılacak olan yetiştiricilik uygulamalarının (ekim, sulama, gübreleme, yabancı ot mücadelesi vb.) başarılı şekilde yürütülmesinden geçmektedir. Yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmenin en önemli adımı gübrelemedir. Verimli bir gübreleme için gübrenin cinsi, bitkinin ihtiyacı, gübrenin uygulama şekli ve zamanı çok önemlidir. Bununda ilk adımı ise toprak analizi yaptırmaktır.
Analiz sonuçlarına göre tavsiye edilen gübre çeşit ve miktarlarına ve zamanlamasına bağlı olarak gübrelemeden beklenen faydalar gerçekleşir.

Toprak Örneklerini Ne Zaman Almalıyız?

Toprak numunesinin alınma zamanı genel olarak iklim şartlarına bağlıdır. Sıcaklık ve rutubet şartlarının uygun olduğu, yıl boyunca herhangi bir zamanda numune alınabilir. 
Genel olarak analiz yapılacak toprak örnekleri;
✓ Meyve bahçeleri ve bağlarda gübrelemeden 1-1.5 ay önce
✓ Tarla bitkileri, sera sebzeleri ve süs bitkilerinde ise ekim ve dikimden 1 ay önce alınmalıdır.

Toprak Örneklerini Nasıl Almalıyız?

Alınacak toprak örneği araziyi en iyi şekilde temsil etmelidir. Arazi içerisinde farklılıklar mevcut ise
(toprak rengi, eğim, toprak yapısı, verim farklılıkları gibi) bunların sınırları tespit edilmeli ve her farklılık
kendi içinde temsil edilecek şekilde farklılıklar kadar ayrı ayrı örnek alınmalıdır. 

Tarladan toprak örneği almak için; toprak örneği alma işlemi, arazide, zik-zak hatlar, S veya U şekiller çizerek yapılmalıdır. Bu hatlar üzerinde arazinin büyüklüğüne göre 8-10 yerinden örnekler alınmalıdır. Arazi büyüklüğüne göre 8-10 noktadan alınan topraklar örnekleri temiz bir yerde karıştırılır.
Bu karışımdan 1-1,5 kg kadar toprak örneği torbaya konularak etiketlenir.  Gübreleme amaçlı rutin toprak analizi için 0-30 cm derinlik yeterlidir. Fakat zaman zaman ( 3-4 yılda bir kez) daha derinlerden (0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm) toprak örnekleri alınarak ayrıca analiz edilmelidir.

Meyve bahçelerinden toprak örneği almak için;
toprak örnekleri ağacın taç izdüşümünden alınmalıdır. Örnek alınacak alandaki bitki artıkları temizlenmelidir. Burada “V” şeklinde bir çukur açılır. Çukurun bir yüzeyi düzeltilir. Düzeltilen yüzeyden 3-4 cm kalınlıkta bir toprak dilimi alınır. 
Yeni bir bağ tesisi için toprak örneği 0-30, 30-60 ve 60-90 cm. derinliklerden, Yeni bir meyve bahçesi tesisi için 0-30, 30-60, 60-90 ve 90-120 cm. derinliklerden alınmalıdır.

 

Toprak Analizleri Broşürü için tıklayınız

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)