Kromatografi Laboratuvar
Cihaz Adı: LC/MS/MS Marka Model: SHIMADZU LC-MSMS-8040
Çalışma Prensibi:
Örnekte bulunan bileşenlerin miktarı , yapısı ve molekelül ağırlığı hakkında bilgi verir.
Küçük farmosötik bileşiklerden büyük proteinlerin tayinine kadar, polar iyonik, termal kararsız ve uçucu olmayan bileşiklerin analizleri gibi çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.
LC-MS/MS ile çok hızlı bir sürede bileşimin molekül ağırlığı belirlenebilir.
MS/MS, kantitatif uygulamalar için yüksek bir duyarlılık ve kesinlik sağlar.
Farmosötik, gıda ve çevre analizlerinde oldukça yüksek performans ile çalışılabilir.
İlaçların ve metabolitlerinin iyon yüküne göre küçük konsantrasyonda bile ölçülmesini sağlayan cihazdır.
İleri teknoloji ürünüdür.
Miktarsal tayin yapmaktadır.
LC-MS/MS tekniğinde yüksek basınçlı sıvı kromatografisinde fizikokİmyasal özelliklerine göre ayrılan moleküller kütle dedektörü ile analiz edilmektedir. Birinci kuadrupol filtrede m/z (kütle/yük) oranına göre ayrılan moleküller collision gaz adı verilen yüksek saflıkta özel bir gaz ile parçalanmaya tabi tutulmaktadır. İkinci kuadrupol filtrede parçalanma sonucu oluşan iyonların (daughter veya product ion) üzerinden teşhis ve miktar tayini yapılmaktadir. Aynı m/z oranına sahip pek çok molekülün mevcut olmasına karşın aynı parçalanma iyonlarına sahip molekül sayısı doğada 1/10000 dür. Bu nedenle LC-MS/MS tekniği neredeyse babalık testi kadar özgün bir test olmasının yanı sıra çok düşük konsantrasyonlarda maddenin miktar tayininin yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca sonuçların doğrulanmasına da gerek duyulmamaktadır.
Standart HPLC tekniğinde madde sadece retansiyon zamanı ile teşhis edilir iken LC-MS/MS teknolojisi ile retansiyon zamanına ek olarak ''precursor ve product'' iyonlar ile değerlendirilmektedir.
Kullanım Alanları: --
Numune Kabul Şartları: 

 

Cihaz Adı: İYON KROMATOGRAFİ Marka Model: SHIMADZU LC-20A SP

Çalışma Prensibi:
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre analizleri çok önem kazanmıştır. Bu analizleri yapabilmek için kullanılan değişik ölçüm metotları bulunmakla beraber en doğru ve hassas sonuçlar İyon Kromatografi cihazı ile yapılabilmektedir.

Shimadzu, basit ve yüksek performanslı iyon kromatografi olup süzücüsüz (non-suppressor) teknoloji kullanılmıştır. Bu özelliği yapısında bulunan mikro işlemci ve iki aşamalı sıcaklık kontrol özellikleri ile denetlenen yüksek hassasiyetli iletkenlik dedektörü (kondaktivite dedektör) ile sağlanmıştır. Gerekli parçalar eklenerek basit sistem tamamen otomatik sisteme dönüştürülebilir. Çevre kirliliğine yol açan madde analizleri için dizayn edilmiştir.

Ölçüm hassasiyeti: 0.1 ~ 5120µm Scm-1 skala aralığında
Akış hızı kontrol aralığı: 0.001 ~ 5 ml/dak.

Kullanım Alanları: Özellikle su analizleri ön planda olmak üzere karşımıza çıkmaktadır. Genellikle içme, yağmur suları veya atık sularda anyon, katyon ve geçiş metal analizleri yapılmaktadır.
Numune Kabul Şartları: Örneğin tuzluluk değeri belirtilmelidir. Numune miktarı en az 100mL olmalıdır. 

 

Cihaz Adı: GC-FID  Marka Model: SHIMADZU ​ GC-2010 PLUS
Çalışma Prensibi:
Bir karışımda gaz halinde bulunabilen veya kolayca buharlaştırılabilen bileşenlerin birbirinden ayrılması amacıyla gaz kromatografisi yöntemi kullanılır. Gaz kromatografisinde karışımdaki maddeler birbirinden ayrıldıktan sonra iyonlaştırarak, kolonu terk etme sürelerine bağlı olarak tayin edilir.
Kullanım Alanları: Biyokimya, biyoteknoloji, petrokimya, farmakoloji, genetik, gıda, adli tıp toksikoloji laboratuarlarında, temiz su, atıksu, katı atık ve atık yağ numunelerinin analizlerinde kullanılmaktadır.
Numune Kabul Şartları: 

 

Cihaz Adı: HPLC  Marka Model: SHIMADZU
Çalışma Prensibi:
Yüksek Performans Sıvı Kromotografisi (HPLC) yöntemi bir sıvıda çözünmüş bileşenlerin, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile değişik etkileşimlere girmesi, kolon içinde değişik hızlarla hareket etmeleri sonucu, farklı zamanlarda bileşenlerin kolonu terk ederek birbirlerinden ayrılması temeline dayanır
Kullanım Alanları: HPLC uçucu olmayan kimyasal ve biyolojik bileşenlerin ayrımı için kullanılır.
Numune Kabul Şartları: 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)