Genel Analiz Laboratuvarı
Cihaz Adı: Kjeldahl Azot – Protein tayin sistemi   Marka Model: BEHR S5 

Çalışma Prensibi:
Kjeldahl yöntemi ile azot / protein analizi için en yaygın kullanılan yöntemdir. Uygulama sırasında amonyum, aminler vb. azot içeren tüm bileşikler tespit edilmektedir.

Behr S5 model cihazımız; NaOH, H2O, Borik asit ekleme işlemlerini otomatik olarak yapmaktadır. Ayrıca sisteme entegre olan otomatik titrasyon ünitesi sayesinde de hassas sonuçlar elde edilir.

Uygulama olarak 3 adımlı bir analiz olarak değerlendirebiliriz;

Yaş Yakma Uygulaması: Numune Sülfirik Asit ile parçalanarak Amonyum Sülfat Formuna Dönüştürülür.

Nötralizasyon ve Distilasyon Uygulaması: Amonyum Sülfat formuna dönüşen azottan, Amonyak’ın Sodyum Hidroksit distilasyonu ile serbest hale getirilmesi

Titrasyon Uygulaması: Borik Asit içerisine alınan distilat, ayarlı titrant ile titre edilir.

Kullanım Alanları: Genel gıdalar, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, hayvan yemleri, atık su vb. çevre uygulamaları gibi bir çok farklı matrikste kullanılabilen bir uygulamadır.
Numune Kabul Şartları: Katı numunelerde en az 5 gram. (Toprak, bitki, gıda numuneleri vb. için içerdiği azot ve protein oranı baz alınarak numune miktarı değişkenlik göstermektedir.)  Su analizleri için en az 250 mL numune gerekmektedir. 

 

Cihaz Adı: KALORİMETRE  Marka Model: LECO AC-350
Çalışma Prensibi:
Numunenin kalorifik değerinin hesabı kontrollü ortamda numunenin toz veya tablet olarak yakılması ile gerçekleşir. Açığa çıkan ısı kalorifik değerin miktarı ile orantılıdır. Dolayısıyla başta kömür olmak üzere kullanılan yakıtın kalitesi dakikalar içerisinde öğrenilir. Numune yüksek basınç atmosferli Yakma Bombası adı verilen kalori bombasına yerleştirilir. Kalorimetre bombası su ile çevrilidir ve bomba içerisindeki numune ateşlenir. Bombanın içerisinde bulunduğu suyun sıcaklığı onbinde bir hassasiyette ölçülür. İsoperibolik sistemde, bombayı çevreleyen su ve çevre arasında enerji değişimi gerçekleşebilir. Bu nedenle kova ve kabuk sıcaklıkları sürekli olarak analiz boyunca gözlemlenir ve kalorifik değer ölçülür.
Kullanım Alanları: Yakıt analizleri ve gıdalarda yanmaya bağlı kalori ölçümleri 
Numune Kabul Şartları: Analiz için minimum 1 gram numune kullanılmaktadır.

 

Cihaz Adı: KARBON-KÜKÜRT CİHAZI  Marka Model: LECO SC-144DR
Çalışma Prensibi:
LECO SC144 Karbon-Kükürt cihazı ile kömür, kok, kauçuk, gübre, gıda, hammadde ve toprak gibi değişik organik numuneler ile yaklaşık 90 saniye gibi çok kısa bir sürede eş zamanlı karbon ve kükürt analizleri yapılabilmektedir. Ölçümler oksijen gazı ile 1300-1400 0C arasında yapılmaktadır.
Kullanım Alanları: Leco SC144 cihazı ile petrol ürünü olan Fuel Oil, kömür ve gübre gibi örneklerde karbon ve kükürt analizi yapılmaktadır.
Numune Kabul Şartları: Numune en az 1 gr olmalıdır. 

 

Cihaz Adı: --  Marka Model: --
-- Çalışma Prensibi:
---
Kullanım Alanları: --
Numune Kabul Şartları: 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)