Bitki Analiz Laboratuvarı

 Bitki Analizleri Neden Yaptırmalıyız?

Tarımsal faaliyetlerde en önemli amaç çevreye verilen zararı en aza indirerek en yüksek verim ve kalitede ürün elde etmektir. Bunu sağlamının en önemli adımları ise bitkilerin ekim/dikimin-den hasatına kadar yapılacak olan yetiştiricilik uygulamalarının (ekim, sulama, gübreleme, yabancı ot mücadelesi vb.) başarılı şekilde yürütülmesinden geçmektedir. Yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmenin en önemli adımı gübrelemedir. Doğru gübreleme için sadece toprak analizleri yeterli olmayıp aynı zamanda bitki analizlerin de yapılması gerekmektedir. Bitki analizlerinin amacı bitki bünyesindeki besin elementi miktarlarının ortaya çıkarılması ve bunların eksiklik veya fazlalıklarının belirlenmesidir. Bitkinin tamamının ya da belirli bir aksamının element içeriğini ortaya koyan bir tekniktir. Bitki analizleri; yaprak örneği alma, örneklerin analize hazırlanması, laboratuvar analizi ve sonuçların yorumu aşamalarından oluşmaktadır.

Bitkisel analizler için numune alındaki en önemli husus örneğin alındığı alanın tam temsil edilmesidir. Uygun örnekleme yapılmayan analizlerde sonuçlar bitki besleme açısından yanıltıcı olabilmektedir. Bitkide örnekleme amaca, bitki tür ve çeşidine, incelenecek elemente göre farklılık göstermekle beraber, bitkide gelişimini tamamlamış en geç yapraklar numune olarak alınabilmektedir. Genel olarak bir alanı temsil etmesi bakımından o alanda bulunan bitkilerin en az %20'sinden yaprak numunesi alınmalıdır. Bitki numuneleri genellikle yaprak sapı ve yaprak ayaları birlikte olmak üzere 60-80 adet olması gerekmektedir. Alınan yaprak örnekleri bez torbalara konulup aynı gün laboratuvarımıza (ÇOBİLTUM) ulaştırılmalıdır. Bunun dışında alınan yaprak örnekleri polietilen poşetlerde buzdolabında muhafaza edilmeli veya araziye buz kalıpları ile gidilerek alınan yaprak örnekleri laboratuvara getirilinceye kadar bu kaplarda muhafaza edilmelidir. Genel olarak; uzun süreli iklimsel ya da beslenmeye bağlı strese maruz kalmış, mekanik veya sinek böcek vb. zararı görmüş, hastalıklı, üzerinde toz veya ilaç kalıntısı olan, kenar sıradaki veya gölgede kalmış, fide dönemini geçmemiş (fide dönemin-dekilerin tamamı örneklenir), özel bir amaç yoksa tohum ve meyve gibi generatif döneme geçmiş bitkilerden yaprak örneklemesi yapılmaz. Tek yıllık tahıl ve yem bitkilerinde 1 metrekarelik çerçeveler tarlanın değişik yerlerine bırakılır. Çerçevenin içine denk gelen ve gelişimini tamamlamış gen yapraklardan örnek alınır. Ağaçlardan örnek alınmasında ise gelişimini tamamlamış, ağacın her yönünden bir yıllık sürgünlerin üzerindeki yapraklar sapları ile beraber alınmalıdır. Her numune için yaklaşık olarak 60-80 adet yaprak alınması gerekmektedir. 

Tablo 1. Analizi yapılacak olan bitki türlerine göre yaprak örneklerin alınması

Bitki Türü

Gelişme dönemi

Numune alınacak kısım

Adet

Mısır

Fide dönemi

Üst aksamın tümü

20-30

Tepe püskül öncesi

Tepe yapraklarının çıktığı noktanın hemen altında gelişmiş en genç yaprağın tamamı

15-25

Koçan püskül öncesi

Koçanın çıktığı boğumdaki yaprağın tamamı

15-25

Yemeklik dane baklagiller

Fide dönemi

Üst aksamın tümü

20-30

Çiçeklenme öncesi veya başlangıcı

Bitkinin uç kısmındaki gelişmiş 2-3 yaprak

20-30

Tahıllar

Fide dönemi

Üst aksamın tümü

50-100

Başaklanma öncesi

Tepeye en yakın olgunlaşmış 4 yaprağın tamamı

40-50

Çayır-Mera ve yem bitkileri

Başaklanma öncesi

En yukarıda bulunan olgunlaşmış 4 yaprağın tamamı

40-50

Yonca

Çiçeklenme öncesi veya çiçeklenme döneminde

Bitki boyunun tepeden itibaren 1/3 olgunlaşmış yaprak ayası

40-50

Şeker pancarı

Mevsim ortası

Merkezdeki en genç yaprak ile dıştaki en yaşlı yaprak arasında kalan gelişimini tamamlamış gen yapraklar

30-40

Pamuk

İlk çiçek öncesi veya ilk tarak görülünce

Ana gövdede gelişimini tamamlamış en genç yapraklar

30-40

Patates

Çiçeklenme öncesi veya başlangıcında

Büyüme ucundan itibaren 3-6 yaprak

20-30

Domates

Çiçeklenme öncesinde veya çiçeklenme döneminde

Büyüme ucundan itibaren 3. veya 4. yaprak

20-25

Fasulye

İlk çiçek öncesi veya başlangıcında

Bitkinin tepe noktasında tamamen gelişmiş 2-3 yaprak

20-30

Yaprakları tüketilen sebzeler

Gelişme döneminin ortasında

Olgunlaşmış en genç yaprak

35-50

Bezelye

İlk çiçeklenme sırası veya öncesinde

Tepeden itibaren 3. boğumdaki yaprak

30-60

Kökleri tüketilen sebzeler

Kök ve baş irileşmeden önce

Olgunlaşmış en genç yaprak ve sapı

20-30

Lahana, marul vb.

Baş oluşumundan önce

Ortadan itibaren dışa doğru olgunlaşmış en genç yaprak

10-20

Sert ve yumuşak çekirdekli meyveler

Gelişme dönemi ortası

Ağacın dört tarafından olmak üzere aynı yılın sürgünlerinden en aşağısına yakın yapraklar

50-100

Ceviz

Çiçeklenmeden 6-8 hafta sonra

Uç sürgünlerdeki yaprak üzerinde ortadaki yaprakçık çifti

30-45

Antep fıstığı

Çiçeklenmeden 6-8 hafta sonra

Uç sürgünlerdeki yaprak üzerinde ortadaki yaprakçık çifti

30-45

Turunçgiller

Gelişme mevsimi ortası (Eylül-Kasım)

O yılın en son gelişmiş ve meyvesiz sürgünlerdeki olgunlaşmış genç yapraklar

20-30

Asma

Çiçeklenme dönemi sonu

Meyve salkımlarına bitişik yaprakların sapı

60-100

Gelişme mevsimi ortası

Yan sürgünlerdeki en genç olgunlaşmış yapraklar

20-40

Çay

Çiçeklenme zamanı

Bitkinin tepesindeki ilk 2-4 yaprak ayası

30-45

Çilek

Gelişme dönemi ortası

Gelişimini tamamlamış en genç yapraklar

30-45

Zeytin

Çiçeklenmeden 6 hafta sonra

Sürgünlerin ortasındaki olgun yaprak çiftleri

50-100

Sorgum

Başaklanma öncesi veya esnasında

Tepeden itibaren 2. yaprak

20-30

Soya fasulyesi

Çiçeklenme başlangıcı veya çiçeklenme döneminde

Üstten itibaren 3 yapraklı gelişimini tamamlamış yapraklar

20-30

Ayçiçeği

Çiçeklenme öncesi veya çiçeklenme döneminde

Bitkinin en üstteki tamamen gelişmiş yapraklar

25-30

Çeltik

Gelişme döneminde

En son tamamen gelişmiş yapraklar

30-60


Tablo 2. Genel olarak bitki türleri için yaprak dokusunda bulunan makro ve mikro element düzeylerinin elverişlilik durumları

Elementler

Yetersiz (%)

Yeterli veya Normal (%)

Aşırı veya Zehirli (%)

Makro elementler

Azot (N)

<2.50

2.50-4.50

>6.00

Fosfor (P)

<0.15

0.20-0.75

>1.00

Potasyum (K)

<1.00

1.50-5.50

>6.00

Kalsiyum (Ca)

<0.50

1.00-4.00

>5.00

Magnezyum (Mg)

<0.20

0.25-1.00

>1.50

Sülfür (S)

<0.20

0.25-1.00

>3.00

Mikro elementler

Elementler

Yetersiz (ppm)

Yeterli veya Normal (ppm)

Aşırı veya Zehirli (ppm)

Bor (B)

5-30

10-200

50-200

Klor (CI)

<100

100-500

500-1.000

Bakır (Cu)

2-5

5-30

20-100

Demir (Fe)

<50

100-500

>500

Mangan (Mn)

15-25

20-300

300-500

Molibden (Mo)

0.03-0.15

0.1-2.0

>100

Çinko (Zn)

10-20

27-100

100-400

 

Tablo 3. Kurumumuzda yapılan bitki analizleri

Numune

Analiz

Analiz Bedeli

Bitki ve bitki kısımları (sap, yaprak, kök)

Makro-Mikro element (Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Bakır, Krom, Mangan, Demir, Kobalt, Nikel, Bakır, Çinko, Kadmiyum, Bor, Alüminyum, Kurşun ve Sodyum) (Her element 15 TL’dir)

255 TL/Adet

Bitki ve bitki kısımları (sap, yaprak, kök)

Azot Tayini

110 TL/Adet

Bitki ve bitki kısımları (sap, yaprak, kök)

Protein Tayini

110 TL/Adet

Bitki ve bitki kısımları (sap, yaprak, kök)

Karbon-Kükürt Tayini

92.4TL/Adet

Bitki ve bitki kısımları (sap, yaprak, kök)

Kül Analizi

52.8TL/Adet

Bitki Analizleri Broşürü için tıklayınız

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)