SWOT Analizi

Merkezimizin faaliyetleri değişik açılardan incelenerek üniversitemizin kurumsal hedefleri doğrultusunda Merkezimizin kuvvetli yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri değerlendirilmiştir. Değerlendirme;

 • Kurumsal misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin uyumluluğu,
 • Kurumsal kalite politikası ve önceden belirlenen stratejik hedefler,
 • Hedeflenen Proje Sayısı
Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi’nin Güçlü Yönleri Fonksiyonelleşmiş tematik laboratuvarlar (Toprak, Çevre, Gıda ve Arkeometri gibi) Akredite-Yetkili olmuş laboratuvarlar (Toprak ve Çevre Laboratuvarları gibi) Fiziki altyapı olanakları o Kendine ait Laboratuvar Yönetim Yazılımı (E-lmas) ile şeffaflık ve uzaktan süreç takibi İç ve Dış Paydaşlar ile güçlü iletişim o Yurtiçi Merkez Laboratuvarları ile Protokoller ve Altyapı Paylaşımı (BİLTEKMER-MAKÜ, YETEM-SDÜ) İleri teknoloji Analiz Cihaz Altyapısı Personelin Analiz Yetkinlikleri ve Deneyimleri Rektörlüğün Doğrudan Desteği Rektörlük birimleri ile paylaşılan ortak kampüs Düşük Fiyat Politikası, hızlı analiz süreleri 16.2. BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ’nin Zayıf Yönleri
 • Analiz Cihazlarının Yüksek Bakım ve Onarım Maliyetleri
 • Maddi kaynak sağlama sürecinin uzunluğu/zorluğu
 • Uzun bakım ve onarım süreçleri
 • Personelin sınırlı bakım onarım kabiliyeti
 • Personel eksikliği 
 • Yurtdışı bağlantılarının henüz gelişmekte olması sağlaması ve kısa sürede bozulması nedeniyle, laboratuvar çalışmaları olumsuz etkilenmektedir.
Fırsatlar
 • Üniversitemiz Misyon ve Vizyonunda yer alan “Araştırma” vurgusu  
 • Artan proje destek miktarları
 •  Araştırmacı Sayısı ve Niteliğindeki artış
 •  Üniversitemiz Proje Kültürünün Gelişmesi
 • Tematik Laboratuvar Altyapısı ile Artan Toplumla İlişkiler  
 • Genişleyen yurtiçi ve yurtdışı işbirliği protokolleri  
 • Lisansüstü derecelere sahip personelin artması,  
 • Yakın çevrede başka bir üniversitenin olmaması
Tehditler
 • Üniversitemizin “Araştırma Üniversiteleri” içinde yer almaması 
 • Sürdürülebilirlik 
 • Sektör yöneticilerinin Ar-Ge kültürü eksikliği 
 • Geçici/Görevlendirmeli personelin kaybı, kurumsal deneyim ve yetkinliğin kaybı  Öngörülemeyen giderler 
 • Dönemsel Analiz Yoğunluğu 
 • Cihaz Altyapısının Güncelliğini Yitirmeye başlaması

 


Swot Matrisi

Tablo 10. Swot Matrisi Tablosu


Programın Güçlü Yönleri

Programın Zayıf Yönleri

Fonksiyonelleşmiş tematik laboratuvarlar (Toprak, Çevre, Gıda ve Arkeometri gibi) Akredite-Yetkili olmuş laboratuvarlar (Toprak ve Çevre Laboratuvarları gibi) Fiziki altyapı olanakları o Kendine ait Laboratuvar Yönetim Yazılımı (E-lmas) ile şeffaflık ve uzaktan süreç takibi İç ve Dış Paydaşlar ile güçlü iletişim o Yurtiçi Merkez Laboratuvarları ile Protokoller ve Altyapı Paylaşımı (BİLTEKMER-MAKÜ, YETEM-SDÜ) İleri teknoloji Analiz Cihaz Altyapısı Personelin Analiz Yetkinlikleri ve Deneyimleri Rektörlüğün Doğrudan Desteği Rektörlük birimleri ile paylaşılan ortak kampüs Düşük Fiyat Politikası, hızlı analiz süreleri

 

 • Analiz Cihazlarının Yüksek Bakım ve Onarım Maliyetleri
 • Maddi kaynak sağlama sürecinin uzunluğu/zorluğu
 • Uzun bakım ve onarım süreçleri
 • Personelin sınırlı bakım onarım kabiliyeti
 • Personel eksikliği 
 • Yurtdışı bağlantılarının henüz gelişmekte olması sağlaması ve kısa sürede bozulması nedeniyle, laboratuvar çalışmaları olumsuz etkilenmektedir.

 

Fırsatlar

Tehditler

 • Üniversitemiz Misyon ve Vizyonunda yer alan “Araştırma” vurgusu 
 • Artan proje destek miktarları
 •  Araştırmacı Sayısı ve Niteliğindeki artış
 •  Üniversitemiz Proje Kültürünün Gelişmesi
 • Tematik Laboratuvar Altyapısı ile Artan Toplumla İlişkiler 
 • Genişleyen yurtiçi ve yurtdışı işbirliği protokolleri 
 • Lisansüstü derecelere sahip personelin artması, 
 • Yakın çevrede başka bir üniversitenin olmaması

 

 • Üniversiteimizin ‘’ Araştırma Üniversiteleri’’ içinde yer almaması
 • Sürdürülebilirlik
 • Sektör yönetcililerinin Ar-Ge kültürü eksikliği
 • Geçici/Görevlendirmeli personelin kaybı, kurumsal deneyim ve yetkinliğin kaybı
 • Ögörülmeyen giderler
 • Pandemi nedeniyle çalışma sayılarında azalma.
 • Dönemsel analiz yoğunlulğu
 • Cihaz altyapısının güncelliğini yitirmeye başlaması
 •  

UYGUN STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimizin yaptığı SWOT analizleri neticesinde değerlendirilen zayıf/kuvvetli yönleri, önündeki fırsatlar/tehditler dikkate alınarak üniversitemizin uyguladığı stratejilere uyumlu hale getirilecek biçimde değerlendirilmiştir. Bu stratejiler kapsamında yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve stratejilerin devam edip etmemesi konusunda bir karar oluşturulmuştur. Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı çalışma sayısı değişebilmektedir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)