Hakkımızda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi 2004 yılında kurulmuş, Rektörlük bünyesinde faaliyet gösteren bir birimdir. Faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek yaratıcı, verimli bir araştırma ortamı oluşturmak suretiyle;

Amacımız;

Öncelikle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale ve çevresine de hizmet verebilecek şekilde, katma değeri yüksek, üretim ve tasarım aşamalarında yüksek teknoloji gerektiren yeni ürün ve malzemeleri geliştirmek; araştırmacı bilim insanlarının birbiriyle bağlantılı ve de disiplinler arası çalışmaya olanak sağlayan bilim dallarında çalışma yapmak; yörenin sanayiici ve girişimcilerinin ileri teknolojilere dayalı her türlü ürün, süreç ve malzeme bilgisi ihtiyaçlarına cevap verebilmek; merkez olanaklarını kullanarak yüksek lisans / doktora öğrencilerini bilimsel-teknolojik çalışmalar yapmasını sağlamak ve bu öğrencileri eğitmek, yönlendirmek ve yetiştirmektir.

Hedeflerimiz:
•    Üniversitemizdeki bilimsel ve teknolojik ar-ge araştırmalarına hizmet vermek
•    Sanayideki ar-ge çalışmalarına hizmet vermek
•    Disiplinler arası proje üretme ilişkilerini geliştirmek
•    Sanayinin ihtiyacı olan konularda ortak projeler üretmek
•    Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için rekabete dayalı, etkin, verimli araştırma ortamı ve imkanları oluşturmak
 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)