Analiz İşleyiş Süreci

T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANALİZ HİZMETLERİ İŞLEYİŞ SÜRECİ


BAŞVURU

Analiz hizmeti almak isteyen kişi/kuruluş Başvuru formu ve ilgili cihaz(lar)a ait Analiz Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak ÇOBİLTUM Numune kabul birimine başvurmalıdır. Analiz talep formunda analizi talep eden kişi/kuruluşun tüm bağlantı bilgileri (ad, soyad, adres, telefon, faks ve e-posta adresi) verilmelidir. Analizlerin yapılabilmesi için formların eksiksiz olarak doldurulması ve numunelerin belirtilen özellikleri sağlaması gerekmektedir.
Analiz için numuneler, ÇOBİLTUM'un tanımladığı miktarda ve ağzı kapalı cam veya plastik kaplar içinde, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmış olması gerekmektedir. Örnek kaplarının üzerinde numune ile ilgili bilgileri içeren etiket (getirilen veya gönderilen numunenin adı, kodu, kuruluş adı, numune alma tarihi vb. gibi) olmalıdır. Bu şartlara uygun olmayan numuneler analiz için kabul edilmeyecektir.
Analiz sonrasında artan numuneler, sonuç raporu ile birlikte istenirse iade edilecektir. Alınmayan numuneler 15 gün boyunca saklanacaktır.
Analiz hizmeti almak isteyen kişi/kuruluş cihazın ve numunenin şartlarına uygun olarak, ÇOBİLTUM yönetiminin onayı ile test/ölçüm/analiz esnasında ilgili uzmanla birlikte çalışılabilir. Merkezimizde, SEM, TEM, AFM  analizleri, randevu sistemi ile yapılmaktadır.
Üniversite araştırmacıları, kamu kurum/kuruluşları, sanayiciler; yönetim kurulunda belirlenmiş ücretler karşılığında Merkezde analiz ve proje yaptırabilmektedirler.

Analiz talepleri veya gerekli diğer bilgiler için "merkezlabanalizcomu.edu.tr" ile iletişim kurunuz.

HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

Analize başlanabilmesi için hizmet bedelinin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi banka hesabına yatırılarak dekontun ÇOBİLTUM'a fakslanması veya e-mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Analiz ücretleri KDV hariç olarak verilmiştir.
Analiz fiyatları web sayfasındaki "Analiz hizmet bedelleri" bölümünde ÇOMU personeli, diğer üniversitelere ve diğer kuruluşlar için düzenlenmiş hali ile verilmiştir.
Özel durumlarda hizmet bedelleri ve indirim oranları, ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

RAPORLAMA

Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
Başvuru talebinde istenen test ve analizler için sadece bir nüsha rapor düzenlenir. Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyorsa talep yazısı/analiz talep formunda bunun belirtilmesi gerekmektedir.
Analiz sonuçları, analiz talep formunda belirtilen kişi/kuruluş adresine gönderilir veya isteğe bağlı olarak elden teslim edilir.
Telefon/faks/e-mail ile verilen sonuçlar bilgi niteliği taşır.
Test ve analiz raporlarındaki sonuçlar bir bütünü kapsamaz, sadece ÇOBİLTUM ' a analiz için gelen numunelere ait sonuçları kapsar.

ÖNEMLİ NOTLAR

 

 

  • Analiz Hizmet bedellerimiz, ilgili cihaz için analizi yapılabilir haldeki numuneler içindir. Bunun dışında, numune hazılama aşaması gerektiren örnekler için numune kabul birimimiz ile irtibata geçilerek fyatlandırma konusunda bilgi alınmalıdır.
  • Özel standarda dayalı nicel analizlerde, analiz fiyatlarına standart fiyatı ilave edilecek veya analiz talebini yapan kişi/kuruluştan standartların temin edilmesi istenecektir.

 

 

  • Ödeme belgeleri ÇOBİLTUM'a ulaşmayan numunelerin analizine başlanmaz.
  • Sağlığı tehdit eder düzeyde zehirli, radyoaktif veya patojenik numuneler hakkında laboratuara ayrıca ayrıntılı bilgi verilmesi yasal zorunluluktur.


Analiz talepleri veya gerekli diğer bilgiler için;
"merkezlabanalizcomu.edu.tr" ile iletişim kurunuz.

 

 

 Tel  :  286 218 00 18 – 2924
 Faks  :  286 218 19 48
 Eposta  :  merkezlabanalizcomu.edu.tr
 Web Adresi  :  http ://merkezlab.comu.edu.tr
 Banka Hesabı  :  Ziraat Bankası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi
 Hesap No  :   2294-12157748-5068
 IBAN  :  TR410001002294121577485068

 

 


Analiz hizmet bedelleri
Analiz Talep Formları

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)