Analiz Hizmet Bedelleri

Fiyat Listesi

Diğer Laboratuvar

SEM ÜNİTESİ

Kod İşlem Türü Fiyat
SEM 01 FE-SEM 220TL/Numune
SEM 02 FE-SEM + EDS (Nokta ve Alan) 300TL/Numune
SEM 03 EDS Haritalama 350TL/Numune

Numuneler için gerekli olursa Au-Pd Kaplama yapılacaktır. Kaplama ücreti 80 TL'dir. 

TRANSMİSYON ELEKTRON MİKROSKOBU (TEM) ÜNİTESİ

Kod İşlem Türü Fiyat
TEM01 TEM-120kV 300TL/Numune
TEM02 TEM+EDS 400TL/Numune
TEM03 Grid Üzerine Numune Kaplama 110TL/Numune

ICP-OES ÜNİTESİ

Kod İşlem Türü Fiyat
ICP01 ICP-OES Element Tayini 200TL/Numune

5 elementten sonra her bir element için 20 TL eklenir. 

NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) (SIVI)

Kod İşlem Türü Fiyat
NMR01 1H (proton) Spektrumu 150TL/Numune
NMR03 13CNMR (Decoupled) Spektrumu 250TL/Numune
NMR011 1H (proton) Spektrumu + 13 CNMR (Decoupled) Spektrumu 350TL/Numune
  • Fiyatlar numune başına olarak verilen değerlerdir.
  • NMR tüpünde hazır getirilmeyen numuneler için aşağıdaki tabloda verilen çözücü ücreti ilave edilir.
Çözücü Fiyat
DMSO-d6 50 TL
D2O 40 TL
Choloroform-D 20 TL

 

MİKRODALGA

Kod İşlem Türü Fiyat
MK 01 Mikrodalga Çözünürleştirme 150TL/Numune

XRD ÜNİTESİ

Kod İşlem Türü Fiyat
XRD01 XRD Toz Kırınım Deseni 175TL/Numune
XRD02 XRD Kantitatif Analiz 250TL/Numune
XRD03 XRD İnce Film Analizi 200TL/Numune
XRD04 XRD Düşük-Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni 750TL/Numune
  1. Fiyatlar hiçbir ön işlem yapılmaksızın direk cihaza verilecek numuneler içindir. Ön işlemler için ekstra fiyatlandırma yapılacaktır.

SU ANALİZLERİ

Kod İşlem Türü Fiyat
SU 03 Sertlik 110TL/Numune
SU 07 Alkalinite (CO3, HCO3) 120TL/Numune
SU 09 Klorür 110TL/Numune
SU 11 Sülfat 120TL/Numune
SU13 Suda Organik Madde 150TL/Numune
SU 14 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı ( BOİ) 180TL/Numune

GC GAZ KROMATOGRAFİ ÜNİTESİ

Kod İşlem Türü Fiyat
GC 04 GC Yağ Asitleri Kompozisyonu 400TL/Numune
GC 05 GC Yağ Asidi analizi Ön işlem 210TL/Numune

LC-MSMS ÜNİTESİ

Kod İşlem Türü Fiyat
LC 01 LC-MSMS Kütle Taraması (Kalitatif) 200TL/Numune
LC 02 LC-MSMS Kantitatif Analiz 250TL/Numune
LC 03 LC-MSMS Metot Oluşturma (Analiz yapılabirlik formu tam) 2000TL/Numune
LC03 LC-MSMS Metot Oluşturma (Analiz yapılabirlik formu tam değil) 11000TL/Numune
LC05 Amino Asit Analizi 450TL/Numune

Kantitatif Analiz için: Bir bileşenden sonrası için bileşen başına 100 TL ek ücret alınmaktadır. 

İYON KROMATOGRAFİ

Kod İşlem Türü Fiyat
İK01 Anyon Analizi 200TL/Numune
İK02 Katyon analizi 220TL/Numune

GENEL ANALİZLER

Kod İşlem Türü Fiyat
GA 02 Kalori Tayini 200TL/Numune
GA 03 UV- Visable (Tarama) 70TL/Numune
GA 04 Nem 70TL/Numune
GA 05 Refraktmetre 50TL/Numune
GA 06 Polarimetre 50TL/Numune
GA 07 Dansitometre 50TL/Numune
GA 08 Kül Analizi 100TL/Numune
TYT Toplam Yağ Tayini (Soxlet Metot) 210TL/Numune

KJELDAHL CİHAZI

Kod İşlem Türü Fiyat
KJ01 Protein Tayini 250TL/Numune
KJ02 Azot Tayini 250TL/Numune

YÜZEY KARAKTERİZASYONU (BET) ÜNİTESİ

Kod İşlem Türü Fiyat
BET01 Tek Nokta Analizi 180TL/Numune
BET02 Çok Nokta Analizi ( Bet Yüzey Alanı) 220TL/Numune
BET03 Çok Nokta + Gözenek Boyutu 270TL/Numune
BET04 Çok Nokta + Gözenek Boyutu+ Desorpsiyon 400TL/Numune
BET05 Degas İşlemi 40TL/Saat

ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU

Kod İşlem Türü Fiyat
AFM01 AFM Contact Mode 320TL/Numune
AFM02 AFM Noncontact Mode 320TL/Numune

RAMAN SPEKTROSKOPİSİ

Kod İşlem Türü Fiyat
RMN01 Raman Spektrumu 180TL/Numune
RMN03 Raman 2D Haritalama 400TL/Saat

CİHAZ KULLANIM BEDELLERİ

Kod İşlem Türü Fiyat
MLAB01 Liyofilizatör 10TL/Saat
  Santrifüj 25TL/Saat

TGA - DMA ÜNİTESİ

Kod İşlem Türü Fiyat
TGA01 TGA Analizi 220TL/Numune
DMA01 DMA Analizi 240TL/Numune

Çevre Laboratuvarı

Çevre Analiz Ünitesi

Kod İşlem Türü Fiyat
C01 pH değeri 50TL/Numune
C02 İletkenlik 50TL/Numune
C03 Askıda Katı Madde 100TL/Numune
C04 Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini 250TL/Numune
C05 Tuzluluk Tayini 50TL/Numune
C06 Sıcaklık Tayini 50TL/Numune
C07 Yağ ve Gres Tayini 200TL/Numune

Numuneler TS ISO 5667-3 standardına uygun numune kabı cinsi, miktarı ve şartlandırma koşulları baz alınarak alınmalıdır. Aşağıda belirtilen parametrelere uygun koşulları sağlayacak şekilde, ağzı sıkıca kapatılmış 1 litrelik  kaplarda gönderilmelidir. Sıvı numunelerde kap taşırılarak içinde hava kabarcığı olmayacak şekilde doldurulmalıdır. Kaplar tasıma esnasında dökülme, akma, sızma veya kırılmaya karsı gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

Yapılacak Tayin Uluslar arası referans standart Kabın Tipi Ek Koruma ve Depolama Koşulları Maksimum Muhafaza Süresi
Askıda Katı Madde SM 2540 D Plastik ya da cam 4oC ± 2oC sıcaklıkta 2 gün
Kimyasal Oksijen İhtiyacı

ISO 15705:2002

SM 5220 B

Plastik ya da cam H2SO4 ile pH 1-2 olacak sekilde
asitlendirilmelidir ya da - 18º C nin altına dondurulmalı.
6 Ay
Polipropilen Plastik ya da cam
Plastik
İletkenlik ISO 7888:1985
SM 2510 B
Plastik ya da cam Yerinde analiz tercih edilmelidir. 1 gün
Klorür

ISO 15682:2000 ISO 10304-4:1997

TS 4164 ISO 9297

Polietilen ya da cam
Plastik ya da cam
Hiçbir gereken yaygın tekniklere
etkisi yoktur.
1 ay
pH ISO 10523:2008
SM 4500 H+ B
Plastik ya da cam Yerinde analiz tercih edilmelidir. 1 gün
Tuzluluk SM 2520 B Plastik ya da cam Yerinde analiz tercih edilmelidir. 1 gün
Sıcaklık SM 2550 B Plastik ya da cam Yerinde analiz tercih edilmelidir. 1 gün
Sülfat

ISO 10304-1:2007

SM 4500 SO42-D

Plastik ya da cam 4oC ± 2oC sıcaklıkta 1 ay
Yağ ve Gres
Tayini
SM 5520 B Cam HNO3 veya HCl veya H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
şişenin yaklaşık yüzde 90 doldurulmalı
ve tepede yeterli boşluk
bırakılmalıdır.
1 ay

Toprak Laboratuvarı

TOPRAK ÜNİTESİ

Kod İşlem Türü Fiyat
TA01 Kapsam 1 - (İşba+ pH + EC + Fosfor + Potasyum + Kireç + T.O.M) 250TL/Numune
TA02 Bünye Analizi 90TL/Numune

Arkeometri Laboratuvarı

Mikrosertlik

Kod İşlem Türü Fiyat
ARK-S-01 Mikro-sertlik 180TL/Numune
ARK-S-02 Mikro-Sertlik Dağılımı 200TL/Numune

Cihaz: Vickers ölçüm aracı, HV sertlik aralıkları ….. - ……

Equipment: Vickers micro-hardness mCihaz: Vickers ölçüm aracı, HV sertlik aralıkları ….. - ……

 

Results: All results, including the average value in HV are sent online.easurement tool – Load can be applied.

Süreç: Teknisyen tarafından ekipmanda yer alan mikroskop vasıtasıyla incelenecek malzemeden 5 farklı nokta seçilerek test uygulanır.

Procedure: Technician chooses five different points by microscope to point the indenter. Preferred test load are applied to these points.

Hazırlık: Cihaz, sadece düz yüzeyler üzerinde doğru sonuç vermektedir. Numuneler bu nedenle bir hazırlık aşaması gerektirebilir.

Preparation: The equipment only functions on perfect planar surfaces. Thus sample preparation might be necessary.

Sonuçlar: Tüm değerler ve ortalama değer HV cinsinden sistem üzerinden kullanıcıya iletilir.

Results: All results, including the average value in HV are sent online.

Metalografi Ünitesi

Kod İşlem Türü Fiyat
ARK-M-1 Metalografi Numune Hazırlama 250TL/Numune
ARK-M-2 Metalografi Mikroskobunda Fotoğraf Çekimi 50TL/Saat
ARK08 Stereo Mikroskop ile görüntü alma 80TL/Numune
ARK09 Polarize Işık Mikroskobu ile Görüntü Alma / Çalışma 100TL/Saat

Arkeolojik metal objelerden hassas yöntemlerle alınan küçük ebatlı numunelerin mikroskopta içyapılarının incelenmesi için çeşitli hazırlık işlemlerinden geçmesi gerekmektedir. Arkeometri laboratuvarında yer alan metalografi ünitesi mikro-motor ya da sıvı soğutmalı elmas disklerle ile hassas kesim, soğuk ya da sıcak kalıplama, mikron hassasiyetinde taşlama ve parlatma ve dağlama yöntemleri ile numune hazırlık hizmeti vermektedir. Ayrıca hazırlanan numunelerin fotoğrafları ışık mikroskobundaki görüntüleri dijital ortamda kayıt altına alınır. Detaylı inceleme için mikroyapı haritaları hazırlanır.   

Taşınabilir XRF Analizi

Kod İşlem Türü Fiyat
ARK-X-01 Taşınabilir XRF ile Kimyasal Analiz 150TL/Numune
ARK-X-02 Taşınabilir XRF ile Yerinde Kimyasal Analiz 3400TL/Gün
  • Taşınabilir XRF için belirtilen fiyat günde 20 numune için geçerlidir.
  • 20 numuneden fazla herbir numune için 160 TL ek ücret alınır.
  • Bir günde en fazla 30 numune bakılabilir. 

Vakumlu Masa - Mikro Motor Hizmetleri

Kod İşlem Türü Fiyat
ARK-MM-01 Mikro-motor ile Numune Hazırlık 50TL/Numune
ARK-MM-02 Mikromotor Ünitesi İle Yerinde Numune Alma 900TL/Numune

Kırma - Öğütme - Eleme Ünitesi

Kod İşlem Türü Fiyat
ARK-T-01 Çeneli Kırıcı 50TL/Numune
ARK-T-02 Halkalı Değirmen Öğütme 50TL/Numune
ARK-T-03 Elek Testi 30TL/Numune

İnce Kesit hazırlığı için parça boyutunun küçültülmesi, XRF, XRD, ICP-OES gibi analizler için toz numune hazırlıkları, toz numunelerin tane boyutlarının belirlenmesi işlemleri bu ünitede gerçekleştirilir. 

Meteorit Laboratuvarı

METEORİT TEMEL İŞLEMLERİ

Kod İşlem Türü Fiyat
MET05 XRF Meteorit Element Analizi 847.46TL/Numune
MET04 Kesit Alma ve Numune Hazırlık 75TL/Numune

Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı

Zeytinyağı Analiz Ünitesi

Kod İşlem Türü Fiyat
ZY01 Serbest Yağ Asitliği 120TL/Numune
ZY10 Yağ Asiti Kompozisyonları 400TL/Numune
ZY20 Peroksit sayısı 150TL/Numune
ZY30 Toplam Fenolik bileşenler 200TL/Numune
ZY02 Özgül Absorbans 170TL/Numune
ZY07 Nem ve Uçucu Madde Tayini 100TL/Numune
ZY08 Kırılma İndisi 100TL/Numune
ZY09 Özgül Ağırlığı 100TL/Numune
ZY11 İyot Sayısı 200TL/Numune

Zeytinyağı Analiz Paketleri

Kod İşlem Türü Fiyat
ZP01 Basit Zeytinyağı Kalite Analizleri Paketi 585TL/Numune
ZP02 Kapsamlı Kalite Analiz Paketi 900TL/Numune
ZY03 Tam Analiz Paketi 1350TL/Numune
Basit Zeyinyağı Kalite Analizleri Paketi
Serbest Asitlik
Peroksit Tayini
UV Özgül Absorbans
Toplam Fenolik  
Kapsamlı Kalite Analiz Paketi
Serbest Asitlik
Peroksit Tayini
UV Özgül Absorbans
Toplam Fenolik
Yağ Asidi KompozisyonuTam Analiz Paketi
Serbest Asitlik
Peroksit Tayini
UV Özgül Absorbans
Toplam Fenolik
Yağ Asidi Kompozisyonu
Nem ve Uçucu Madde Tayini
Kırılma İndisi
Özgül Ağırlığı
İyot Sayısı

 

Bitki Analiz Laboratuvarı

Bitki Analiz Ünitesi

Kod İşlem Türü Fiyat
BTK01 Makro-Mikro element 200TL/Numune
BTK02 Azot Tayini 250TL/Numune
BTK03 Protein Tayini 250TL/Numune
BTK04 Karbon-Kükürt Tayini 250TL/Numune
BTK05 Kül Analizi 100TL/Numune

Makro-Mikro element (Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Bakır, Krom, Mangan, Demir, Kobalt, Nikel, Bakır, Çinko, Kadmiyum, Bor, Alüminyum, Kurşun ve Sodyum) (Her element 20 TL’dir)

* Fiyatlara KDV dahil değildir.
**Karşılıklı yapılan protokollerde, protokol kapsamında belirlenen fiyatlar geçerli olacaktır.
*** Akredite analizler dışında rapor talebi gelmesi durumunda analiz bedelinin % 50' si kadar rapor ücreti alınacaktır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)